• • SPLOŠNE INFORMACIJE

  Spletno trgovino za prodajo vstopnic za dogodek Destinacija:USPEH upravlja družba VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična številka: 9238638000, davčna številka: SI 40748073, elektronski naslov za komuniciranje s kupci: dogodek@vzajemci.com (v nadaljevanju: prodajalec). VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Strežniško podporo za nemoteno delovanje spletne trgovine in prodaje zagotavlja prodajalec (destinacija-uspeh.si) Občutljivi podatki se prenašajo po varni povezavi SSL – secure socket layer, ki omogoča varno spletno nakupovanje.


  V primeru suma zlorabe je kupec dolžan nemudoma obvestiti prodajalca po e-pošti na naslov dogodek@vzajemci.com ali na tel. številko 051 270 611 .


  Nakup vstopnic je mogoč do vključno 10.9.2024.


  Ti splošni pogoji imajo naravo pogodbe. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa vstopnice (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Prodajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje spremeni, v medsebojnem razmerju med prodajalcem in kupcem pa veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v trenutku nakupa. Ti splošni pogoji so na vpogled na voljo tudi na sedežu prodajalca. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 • • POSTOPEK NAKUPA VSTOPNIC

  Kupec pred pričetkom nakupa vstopnic obkljuka, da se strinja s temi Splošnimi pogoji nakupa vstopnic in s Politiko zasebnosti, kar mu skupaj s klikom na gumb “Nakup vstopnice” omogoči vstop v spletno trgovino. Kupec je nato preusmerjen na spletno stran ponudnika storitve Stripe, kjer lahko opravi nakup vstopnic.


  Kupec s klikom na gumb “Količina” izbere količino vstopnic, ki jih želi kupiti in svojo izbiro potrdi s klikom na gumb “Posodobi”.


  Na desni strani zaslona kupec vnese svoje osebne podatke in podatke o načinu plačila.


  Ko kupec preveri količino in ceno izbranih vstopnic, vpisane osebne podatke in podatke potrebne za plačilo, klikne gumb “Rezerviraj” in s tem opravi nakup.


  Spletna trgovina samodejno generira oziroma ustvari naročilo in pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila (količina vstopnic, cena, uporabnikovi podatki …) na e-mail, ki ga je vnesel kupec. S tem je naročilo potrjeno, kupec pa vstopnico prejme na e-mail teden dni pred dogodkom, 14.9.2024.


  Naknadno prejme kupec na e-mail tudi račun, in sicer v roku 3 delovnih dni od nakupa vstopnice. Kupec na e-mail prejme tudi izvod teh splošnih pogojev v .pdf obliki.


  Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

 • • TEHNOLOŠKA SREDSTVA ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVLJANJE NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA

  Pred oddajo naročila je kupcu prek uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

  • vidi in pregleda količino izbranih vstopnic;
  • vidi in pregleda ceno posamezne vstopnice ter skupno ceno celotne izbrane količine vstopnic;
  • spreminja izbrano količino vstopnic in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
  • odstranjuje vstopnice, ki jih ne želi kupiti oziroma spreminja količino izbranih vstopnic;
  • spreminja izbrani način plačila ter
  • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila.

  V primeru, da brskalnik posreduje obvestilo o napaki med nakupom, ali se ob nakupu pojavijo druge očitne težave, kupec pred ponovnim poskusom najprej preveri ali je na e-mail prejel potrditev naročila. Če tega potrdila kupec ni prejel, transakcija ni bila opravljena.


  Kupec lahko na elektronski naslov dogodek@vzajemci.com posreduje naslednje podatke o nakupu:

  • datum/uro nakupa;
  • število vstopnic;
  • e-mail naslov uporabljen ob nakupu;
  • uporabljeno plačilno sredstvo;
  • v katerem koraku nakupa je prišlo do težave;
  • obvestilo, ki se je ob tem izpisalo.
 • • PLAČILNA SREDSTVA

  Plačilo vstopnic se opravi spletne platforme Stripe, ki omogoča plačevanje na spletnem mestu z vgrajenim vtičnikom, tako da kupec vnese svoje plačilne podatke (številka kreditne kartice, datum poteka in veljavnosti CVC) v samem postopku nakupa.


  Plačilo preko Stripe je mogoče z naslednjimi plačilnimi sredstvi:

  • Plačilne kartice:
   • Visa
   • Mastercard
   • American Express
   • JCB
  • Klarna
  • giropay
  • iDEAL
  • Bancontact
  • EPS

  Z uporabo storitve Stripe oziroma z nakupom vstopnic se kupec strinja s pogoji uporabe te storitve, ki so zapisani na dnu spletne strani pod zavihkom “Terms”. Prodajalec ni odgovoren za nobena plačila ali denarne transakcije, do katerih pride z uporabo storitve Stripe. S sprejemom teh splošnih pogojev se kupec strinja, da prodajalec ne odgovarja za nobene težave v zvezi s finančnimi in denarnimi transakcijami (vključno z vprašanji, ko nastane izguba ali škoda zaradi napačnih ali neveljavnih transakcij, na primer zaradi omrežne napake pri komunikaciji) med kupcem in ponudnikom Stripe. Če kupec opravi transakcijo, je kupčeva dolžnost preveriti, ali je bila transakcija uspešno obdelana.


  Prodajalec sam ne hrani in nima dostopa do nobenih informacij, povezanih s podatki o imetniku kartice.

 • • VAROVANJE VSTOPNIC

  V primeru izgube e-vstopnic iz opravičljivih razlogov (npr. zaradi izbrisa ali izgube mobilnega telefona) se morajo kupci obrniti na dogodek@vzajemci.com .


  Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Vstopnice se ne smejo kopirati ali posredovati naprej. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice kupec sprejme splošne pogoje prodajalca kot organizatorja prireditve in pravila prizorišča, kjer se prireditev odvija.

 • • PRITOŽBENI POSTOPEK

  Pritožbo je mogoče oddati v pisni obliki na elektronski naslov dogodek@vzajemci.com ali s priporočenim pismom na naslov: VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana.


  V pritožbi je treba navesti kontaktne informacije vlagatelja pritožbe in natančno opisati razloge za pritožbo. Prodajalec je v osmih dneh po prejemu pritožbe dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 • • NAKUP VSTOPNIC PREK SPLETA JE DOKONČEN

  Pred klikom na “Rezerviraj” je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (število vstopnic, znesek nakupa itd.). V zadnjem okencu pred plačilom še vedno lahko spremeni katerokoli od postavk nakupa. Po nakupu vstopnic, ki je pri spletnem nakupu izveden neposredno po kliku na plačilo, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči.


  V skladu z 12. točko prvega odstavka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov  (Uradni list RS, št. 130/22) potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže k izpolnitvi svojih obveznosti ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, razen če se pogodbeni stranki s pogodbo ne dogovorita drugače. Glede na navedeno zakonsko izjemo so vsa naročila vstopnic zavezujoča, ne glede na način naročila.

 • • ODPOVED PRIREDITVE

  V primeru odpovedi prireditve je za urejanje nastalih razmer in vračilo denarja odgovoren prodajalec. Če je prireditev odpovedana, vam vrnemo denar, in sicer morate zahtevek za vračilo kupnine oddati najpozneje v mesecu dni po preteku načrtovanega datuma prireditve po elektronski pošti na dogodek@vzajemci.com ali po navadni pošti na: VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana. Za pozneje vrnjene ali neizkoriščene vstopnice ne vračamo denarja.


  V primeru odpovedi ali spremembe v programu dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel itd.) niso povrnjeni. Prodajalec o spremembah obvešča na svoji spletni strani ter v javnih medijih in socialnih omrežjih.

 • • REKLAMACIJE

  Vse reklamacije lahko kupec naslovi na naslov dogodek@vzajemci.com , reklamacije se obravnavajo vsak delovnik med 8. in 15. uro.


  Zaradi zaščite podatkov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na dogodek@vzajemci.com ali poslane na naslov podjetja VZAJEMCI, družba za osebne finance, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana.


  V primeru tehničnih težav ali če kupec potrebuje pomoč pri nakupu vstopnic, ima na voljo:

  • elektronski naslov: dogodek@vzajemci.com ,
  • brezplačno pomoč kupcem preko telefona zagotavljamo na telefonski številki 051 270 611 vsak delovnik od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro.
 • • VSTOP V DVORANO

  Vstop v dvorano je mogoč z doma natisnjeno ali elektronsko vstopnico, shranjeno na mobilnem telefonu ali drugi prenosni napravi (passbook, wallet …) in z dokazovanjem istovetnosti z osebno izkaznico.


  Kupljenih vstopnic ne morete vrniti in zanje zahtevati povračila.

 • • ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

  Ob nakupu v spletni trgovini obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, e-mail.


  Pravna podlaga oziroma namen za obdelavo teh podatkov je izpolnjevanje obveznosti na podlagi kupoprodajne pogodbe. V primeru, da nam podatkov ne dovolite uporabljati, nakup vstopnic ni mogoč.

 • • VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

  Prodajalec ne posreduje osebnih podatkov nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke lahko posreduje svojim pogodbenim obdelovalcem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov. Splošna izjava o varovanju osebnih podatkov je objavljena na spletni strani prodajalca. Najdete jo na povezavi https://www.vzajemci.com/politika-zasebnosti .


  Podatki so lahko posredovani:

  • družbam za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega portala in njegove izboljšave (gostovanje na strežniku, elektronsko trženje …),
  • podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (Stripe, Paypal ipd.), vendar le toliko, kolikor je nujno za uspešno izvedbo naročila,
  • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakonodaja (kot npr. sodišče).

  Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z veljavno zakonodajo. Prodajalec uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo vaše osebne podatke varovati pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki jih posredujete, so shranjeni na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba in so v zavarovanih prostorih.

 • • ZUNAJSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

  Skladno z Zakonom o zunajsodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter s spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES: − izjavljamo, da ne priznavamo nikakršnega izvajalca zunajsodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, − objavljamo povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je kupcem na voljo tukaj .

 • • ODGOVORNOST

  Informacije, objavljene na spletni strani prodajalca, so izključno informativne narave. Fotografije, večmedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.


  Ljubljana, 3.4.2024

Več o dogodku

Vas zanima udeležba, se želite pridružiti kot partner ali potrebujete gradivo za medije? Z veseljem vam postrežemo z dodatnimi informacijami o dogodku.